Een Duijtsch Musijck Boeck (Phalèse, Pierre)

Sheet Music

Parts

PDF scanned by D-Mbs
Fynnjamin (2017/9/11)

4 more: Altus • Tenor • Bassus • Quinta Pars

PDF scanned by D-Mbs
Fynnjamin (2017/9/11)

PDF scanned by D-Mbs
Fynnjamin (2017/9/11)

PDF scanned by D-Mbs
Fynnjamin (2017/9/11)

PDF scanned by D-Mbs
Fynnjamin (2017/9/11)

Publisher. Info. Leuven: Peeter Phalesius, 1572.
Copyright
Misc. Notes Antwerp: Jan Bellerus
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Een Duijtsch Musijck Boeck
Alternative. Title Een Duytsch Musyck Boeck, daer inne begrepen syn vele schoone liedekens met IIII. met V. ende VI. partijen. Nu niewelijck met groote neersticheyt ghecolligeert ende verghaert. Ghecomponeert bij diversche excellente Meesters seer lustich om singhen, ende spelen op alle instrumenten.
Composer Phalèse, Pierre
I-Catalogue NumberI-Cat. No. None [force assignment]
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 24 songs:
 1. Altijt soo moet ick trueren - Servaes van der Muelen
 2. Aes den tijt n u doloreux - Jan Wintelroij
 3. Alle mijn ghepijs - Jacobus Clemens non Papa
 4. Al hadde u vij vijfvenveertich - Petit Jean De Latre
 5. Compt al u ut zuyden - Geert van Turnhout
 6. Die voghelkens vrolijck - Jacobus Clemens non Papa
 7. Den lustelijcken mey - Jacobus Clemens non Papa
 8. David mismoiedich (5 voices) - Adrianus Stockaert
 9. Een Venus schoon fraey - Jacobus Clemens non Papa
 10. Een bier een bier (5 voices) - Ludovicus Episcopius
 11. Fleur van alle vrau u ven - Jan Belle
 12. Ghij meij kens die vander - Jan van Turnhout
 13. Godt es mijn licht - Jacobus Clemens non Papa
 14. Hoort u vel ons bedryf - Geert van Turnhout
 15. Ick en can mij niet be - Jan Belle
 16. Ianne Moye - Lupus Hellinck
 17. Ick sal den Heere - Noë Faignient
 18. Int groene, int groene - Jan Belle
 19. Ick seg adieu - Ludovicus Episcopius
 20. Ick sou studeren (6 voices) - Ludovicus Episcopius
 21. Laet ons nu al verblijden - Jan Belle
 22. Laet varen alle fantasien - Ludovicus Episcopius
 23. Overuloedighen rijckdom - Noë Faignient
 24. O amoureux mondeken - Jan Belle
 25. O doloreux herte - Jan Belle
 26. On u vackt can slape - Theodor Evertz
 27. Overuloedighen rijck (5 voices) - Geert van Turnhout
 28. Princesselijck grein (5 voices) - Ludovicus Episcopius
 29. Susanna haer bayende - Ludovicus Episcopius
 30. Susanna haer bay (5 voices) - Geert van Turnhout
 31. Vruecht en duecht - Ludovicus Episcopius
 32. Vvij comen hier gheloopen [Joannes Zacheus?]
First Publication. 1572
Language Dutch
Composer Time PeriodComp. Period Renaissance
Piece Style Renaissance
Instrumentation 4-6 voices (or instruments)