MediaWiki:FTE:person:Messages/sk

Interface Messages with HTML (DO NOT TRANSLATE HTML TAGS)

 • ~copyrighted | Všetky práce od tohto človeka sú stále chránené autorským právom v Kanade, EÚ, Japonsku, a teda sú určené na odstránenie. Diela môžu byť stále chránené aj v USA, ak boli prvykrát publikované po roku 1923. (Pozri Verejné vlastníctvo.) Výnimkou je, ak osoba alebo držiteľ autorských práv umožňuje IMSLP použitie diela podobným spôsobom ako na dielo vo verejnom vlastníctve. Ak je to tento prípad, vyberte "Creative Commons" alebo "Performance Restricted" licenciu namiesto "Public Domain" pri odovzávaní súboru (alebo ho tak upravte, ak už je odovzdaný). V takýchto prípadoch je nutné dať poznámku o autorských právach niekde k súboru, aby sa predišlo zmätku.
  {{{BR}}}
  Táto správa bude odstránená, ak dielo prejde do verejného vlastníctva..
 • ~copyrighteduseu | Práce tejto osoby pravdepodobne nie sú vo verejnom vlastníctve v EÚ a v krajinách kde autorské práva platia počas života autora + 70 rokov. Tiež môžu byť chránené v USA, pokiaľ neboli publikované pred rokom 1923, vtedy sú aj tu vo verejnom vlastníctve. Avšak, práce tejto osoby vo verejnom vlastníctve v Kanade (kde je sídlo IMSLP), a v ostatných krajinách kde autorské práva platia počas života autora + 50 rokov.{{{BR}}}
  IMSLP nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za dôsledky sťahovania súborov, ktoré nie sú vo vašej krajine vo verejnom vlastníctve.

Interface Messages

 • intersections | Križovatky
 • altnames | Alternatívne mená
 • allworks | Všetky práce
 • extlinks | Externé odkazy
 • biography | Detailný životopis
 • catwalker | Zobraziť diela podľa druhu/inštrumentácie
 • extlists | Externý zoznam diel
 • instrument | Nástroj
 • recordings | Nahrávky
 • seealso | Pozrite tiež
 • miscinfo | Rôzne informácie
 • addapiece | Pridať noty na túto stránku
 • howtoedit | Ako upraviť túto šablónu
 • toc | Obsah
 • top | Hore
 • associate | Spojiť s touto kategóriou interpreta
 • disassociate | Zrušiť spojenie s touto kategóriou interpreta
 • imslp | IMSLP
 • imslpcontrib | IMSLP prispievateľská stránka