Śpiewnik Orła Białego, Op.41 (Nowowiejski, Feliks)

Since this work was first published after 1925 with the prescribed copyright notice, it is unlikely that this work is public domain in the USA. However, it is in the public domain in Canada (where IMSLP is hosted), the EU, and in those countries where the copyright term is life+70 years or less.

IMSLP does not assume any sort of legal responsibility or liability for the consequences of downloading files that are not in the public domain in your country.

Sheet Music

Scores

PDF scanned by PL-Wu
PMac (2016/10/22)

Editor First edition
Publisher. Info. Poznań: Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, 1934.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Arrangements and Transcriptions

For Voice and Piano

PDF scanned by UWarsaw
Acarroll (2018/8/22)

Arranger Anonymous
Publisher. Info. Warsaw: Rada Organiz. Polaków z Zagranicy, 1934.
Copyright
Purchase
Javascript is required for this feature.

Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Śpiewnik Orła Białego
Alternative. Title Śpiewnik orła białego. 30 pieśni na chór mieszany a capella op. 41
Composer Nowowiejski, Feliks
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. Op.41
I-Catalogue NumberI-Cat. No. IFN 9
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 30 songs:
 1. Hasło Śpiewactwa Polskiego
 2. Bogu Rodzica
 3. Hymn Pańatwowy
 4. Pierwsza Bryaada
 5. Pieśń Polaków zagranicą
 6. Gaude Mater Polonia
 7. Modlitwa za Ojczyznę
 8. O ziemio polska
 9. Do Odrodzonej Polski
 10. Orzeł Biały
 11. Gdybym mogła jako ptaszę
 12. Nasza Polska
 13. Pieśń Wolności
 14. Do pracy
 15. Póki żyjemy - Polska nie zginie
 16. Ufajcie
 17. Pobudka
 18. Niema Polski bez morza
 19. Na Wawelu huczy dzwon
 20. Cud nad Wisłą
 21. Dumka ułana
 22. Białe róże
 23. Wojenko, wojenko
 24. Łączko zielona
 25. O mój rozmarynie
 26. Jak to na wojence
 27. Polskie sztandary
 28. Pieśń harcerzy
 29. Pieśń na imieniny
 30. Pieśń nad grobem
First Publication. 1934
Librettist see below
 1. the composer
 2. traditional (14th century)
 3. "Józefa Wybickiego (z r.1797)" perhaps Józef Wybicki (1747–1822)
 4. ?
 5. Kazimierza Króla — translation=King Kazimierz
 6. St. Melsztyńskiego, Polish text — Stanisław Melsztyński
 7. Marji Czeskiej-Mączyńskiej — Maria Czeska-Mączyńska (1883–1944)
 8. Aleksandra Gałuszki — Józef Aleksander Gałuszka (1893–1939)
 9. Kazimierza Króla
 10. "Władysława Bełzy" — Władysław Bełza (1847–1913)
 11. Heleny Focht-Kranzowej
 12. Kazimierza Kalinowskiego — Kazimierz Kalinowski (1874-1940)
 13. Kazimierza Poraja Żandr'a
 14. Kazimierza Króla
 15. Heleny Focht-Kranzowej
 16. Stanisława Rossowskiego — Stanisław Rossowski (1861–1940)
 17. W. Wolfa
 18. Marji Czeskiej-Mączyńskiej
 19. Heleny Focht-Kranzowej
 20. Kazimierza Poraja Żandr'a
 21. A. Urbańskiego — Aureli Urbański (1844–1901)
 22. ?
 23. ?
 24. ?
 25. ?
 26. ?
 27. Stanisława Myrius-Rybki — Stanisław Rybka (1884–1937)
 28. Marji Czeskiej-Mączyńskiej
 29. Kazimierza Króla
 30. Marji Czeskiej-Mączyńskiej
Language Polish
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Early 20th century
Instrumentation mixed chorus (SATB)